Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV

Slovníkový portál je súbor slovníkov a databáz, v ktorom je možné združené vyhľadávanie slov, častí slov a regulárnych výrazov. V odôvodnených prípadoch sú v ňom vykonávané úpravy a doplnenia zaznamenané v histórii zmien.

Súčasné slovníky

Ortograficko-gramatický slovník slovenčiny z r. 2022
Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N, O – Pn z r. 2006, 2011, 2015, 2021

Historické slovníky

Iné