Stratégia: v: OGS SSSJ-AG SSSJ-HL SSSJ-MN

Súčasné slovníky

OGS – Ortograficko-gramatický slovník z r. 2016
SSSJ-AG – Slovník súčasného slovenského jazyka A – G z r. 2006
SSSJ-HL – Slovník súčasného slovenského jazyka H – L z r. 2011
SSSJ-MN – Slovník súčasného slovenského jazyka M – N pracovná verzia

Použitie týchto textov sa riadi zákonom č. 618/2003 Z. z. (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky