Stratégia: v: OGS SSSJ-AN

Súčasné slovníky

OGS – Ortograficko-gramatický slovník z r. 2016
SSSJ-AN – Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z r. 2006, 2011, 2015

Použitie týchto textov sa riadi zákonom č. 618/2003 Z. z. (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky